Açıköğretim Lisesi Sık Sorulan Sorular

Açık Öğretim Lisesi ile ilgili kafanızda hiç bir soru yanıtsız kalmayacak. Sık Sorulanlar sayfası yeniden tasarlandı ve sizler için daha kullanışlı hale getirildi.Bir çok soru ilgili başlıklar altında detaylı bir şekilde toplandı.Kafanızdaki soru hangi birim ile ilgili ise o birimin linkine tıklayarak sorunuza cevap bulabilirsiniz.

Sık Sorulanlar sayfasına ulaşmak için tıklayınız.

AÖL Ana Sayfasına Ulaşmak için Tıklayınız

Tasdikname (Kayıt Sildirme) Belgesini Nasıl Alabilirim ?

Açık Öğretim Lisesinden kaydını sildirerek Tasdikname Belgesini almak isteyen öğrencilerimizin Bir dilekçe yazarak bu dilekçe ve ekinde nüfus cüzdanı fotokopisini Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne göndermeleri gerekmektedir. Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğünce hazırlanacak Tasdikname öğrencinin dilekçesinde belirtmiş olduğu adresine taahhütlü olarak gönderilmektedir. Öğrencimiz reşit değilse(18 yaşından küçük ise) Tasdikname istek dilekçesinde velinin imzası olmak zorundadır. Açık Öğretim Lisesine şahsen yapılacak başvurularda öğrencinin yerine tasdiknameyi bir başkası alacaksa noterden vekil tayin edilmesi gerekmektedir. Faks yoluyla yapılacak olan Tasdikname istek dilekçeleri dikkate alınmamaktadır.

Tasdiknamemle Birlikte Ortaokul/İlköğretim Okulu Diplomamı Alabilir miyim?

Tasdikname isteğinde bulunan öğrencilerimizden Ortaokul/İlköğretim Okulu diplomasını da isteyenlerin yazmış oldukları Tasdikname istek dilekçelerinde bu durumu mutlaka belirtmeleri gerekmektedir. Arkasına Açık Öğretim Lisesi müdürlüğünce not düşülen diploma Tasdikname ile birlikte gönderilmektedir.

Kimler Kayıt Yenileyecek?

Açık Öğretim Lisesinde öğrencilik durumu AKTİF, DONUK ve SİLİK olan öğrenciler kayıt yenileyebilir.

Süresi Dışında Kayıt Yenileme İşlemi Yapılabilir mi ?

Kayıt Yenileme işleminizi iş takviminde belirtilen tarihler arasında yaptırmanız gerekmektedir. Bu tarihler dışında Kayıt Yenileme işlemi yapılmamaktadır.

Kayıt Yenileme ve Yeni Kayıt terimleri arasında ne fark vardır ?

Açık Öğretim Lisesine ilk defa kayıt yaptırma işlemine Yeni Kayıt, Açık Öğretim Lisesine kayıtlı AKTİF veya DONUK öğrencilerin, öğrenimlerine devam edebilmek ve sınavlara girebilmek için yaptırdıkları işleme ise "Kayıt Yenileme" denir.

Sınav Oturumu Ne Demektir?

A.Ö.L. sınavları iki gün boyunca sabah ve öğle olmak üzere dört oturumda yapılmaktadır. Sınav oturumu, sınav günü sabah ve öğle yapılan sınavların her birine denilmektedir. Öğrenciler, öğrencilik durumu ve seçtiği derslere göre sınav oturumuna katılırlar. Hangi oturumda hangi derslerden sınava gireceğiniz Sınav Giriş Belgenizde belirtilmiştir.

Diplomam, Gönderildiği Halk Eğitim Merkezlerinde Ne Kadar Süre Bekletiliyor?

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerine gönderilen diplomalar 2 yıl bekletilir. Öğrenci bu süre zarfında diplomasını teslim almaz ise, ilgili Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne gönderir.

Diplomamı ne zaman ve nereden alabilirim ?

Açık Öğretim Lisesinden mezun olarak diploma almaya hak kazanan öğrencilerimizin diplomaları, sınav sonuçları açıklandıktan yaklaşık 2 ay sonra öğrencilerin sistemde kayıtlı olan adres illerinde bulunan Koordinatör Halk Eğitim Merkezi (ASO) Müdürlüğüne gönderilmektedir. Daha önceki dönemlerde mezun olup, diplomasını alamayan öğrencilerimizin Açık Öğretim Lisesine bir dilekçe ile başvurarak diplomalarını Açık Öğretim Lisesi İrtibat Merkezleri başlığı altındaki merkezlerden herhangi birine gönderilmesini istemeleri gerekmektedir. Ayrıca Açık Öğretim Lisesine şahsen, veya noterden vekil tayin edilen kişinin başvurması ile de diploma teslim edilebilir.

Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğünde bulunan Diplomamı Almak İçin Ne Yapmalıyım?

Açık Öğretim Lisesinden 2005 yılından önce mezun olmuş öğrencilerin süresi içinde almadığı diplomalar, Açık Öğretim Lisesine gönderilmekte olup, Müdürlüğümüzde arşivlenmektedir. Diploması Müdürlüğümüzde olan öğrenciler, şahsen veya posta ile Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne bir dilekçe ile başvurmak suretiyle alabilirler. Şahsen başvurularda diplomayı öğrencinin yerine bir başkası alacaksa, alacak kişinin noterden vekil tayin edilmesi gerekmektedir. Posta ile başvurularda diplomanın gönderilmesi istenilen Halk Eğitim Merkezi belirtilmek kaydıyla, istenen diploma, ilgili merkeze gönderilmektedir. Not: Diploma veya Çıkma Belgesi için başvuracak öğrencilerin, içinde bulunulan yıl için belirlenen diploma harcının Ziraat Bankası, Halk Bankası veya Vakıfbanka öğrencinin T.C. kimlik numarasına yatırıldığını gösteren dekont ile başvurmaları gerekmektedir.

Kayıt Yenileme Ücretini Hangi Bankaya Ödeyebilirim?

Kayıt Yenileme ücreti T.C. Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası ve Halkbank´ın herhangi bir şubesine, TC Kimlik numarası beyan edilerek ödenecektir.

Kimlik Bilgilerinde Değişiklik Olan Öğrencilerin Yapması Gerekenler Nelerdir?

Öğrencilerimize ait kimlik bilgileri, Yeni Kayıt ve Kayıt Yenileme yapılması esnasında Nüfus ve Vatandaşlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün sunucularından bizim sistemimize aktarılmakta, ya da güncellemektedir. Öğrencilerimizin evlilik, boşanma veya başka bir sebeple kimlik bilgilerinde meydana gelen değişiklikleri en kısa zamanda Nüfus Müdürlüklerine başvurarak yapmaları gerekmektedir.

Sınav Sonucumda "Q","Y","Z" gibi harflendirmeler var bunlar nedir?

Sınav değerlendirmesinde "Kopya Analiz Tekniği" yöntemiyle öğrencilerimizin her hangi bir dersten kopya çekip çekmediği sorgusu yapılmaktadır. Bu sorgu sonucunda herhangi bir dersten kopya çekildiği tespit edilirse "Q","Y" ve "Z" gibi harflendirmeler yapılır bu harflendirmelerin anlamı şu şekildedir.

Q = Sınav Yönetmeliğine aykırı davranış ve tutum gerekçesiyle tutulan tutanak sonucu başarısız Y = Toplu Kopya Z = İkili kopya

Kopya muamelesi görülen dersin başarı notu ve puanı 0 (sıfırdır).Bu nedenle sınavınızın iptal edilmesi sonucu mağdur duruma düşmemeniz için sınav cevap kağıdınızı kimseye göstermeyiniz. Kopya çekmeyiniz.

Kimler Öğrenci Belgesi Alamaz?

Açık Öğretim Lisesinde iki dönem üst üste kayıt yenilemeyip öğrencilik durumu Silik konuma geçen öğrencilerimize öğrencilik haklarından faydalandığını belirten “Öğrenci Belgesi” düzenlenememektedir. Bu öğrencilerimizden belge talep edenlere Açık Öğretim Lisesindeki durumlarını gösterir bir belge düzenlemektedir, ancak bu belge öğrenci belgesi yerine geçmez.Kaydı silik durumda olan öğrencimiz kaydını yenileyip Aktif konumda öğrenci olduğunda eğer dönemi de uygunsa Öğrenci Belgesi düzenlenebilecektir. Dönemi 12 ve üzeri olan öğrencilerimize de öğrenci belgesi düzenlememekte olup, bu öğrenciler öğrencilik haklarından (paso,sağlık karnesi onayı vb. gibi) faydalanamamaktadır. Bu öğrencilerimizden de belge talep edenlere Açık Öğretim Lisesindeki durumlarını gösterir bir belge düzenlemektedir ancak bu belge öğrenci belgesi yerine geçmez.

Öğrenci Belgesini Nasıl Alabilirim ?

Açık Öğretim Lisesine kayıt yaptıran öğrencilerimizden Öğrenci Belgesi almak isteyenlerin bir dilekçe ile halk eğitim merkezlerine başvurmaları gerekmektedir.

Diplomamı Teslim Almaya Giderken Yanımda Neler Götürmeliyim ?

Diplomasını teslim almaya gidecek öğrencimizin yanında, içinde bulunulan yıl için belirlenen Diploma Harç Ücretini yatırdığını gösteren dekontla başvurması gerekmektedir. Eğer öğrencimiz Açık Öğretim Lisesinden Çıkma Belgesi almış ise, Diploma Harç ücretini yatırmadan Çıkma Belgesinin aslı ile başvurup, diplomasını alabilir. Çıkma Belgesini kaybettiyse, kaybettiğini beyan eden bir dilekçe sunmalıdır. Diplomayı öğrenci yerine bir başkası alacaksa, alacak kişi noterden vekil tayin edilmelidir. Vekilin noterden alınan vekaletname ve yukarıda belirtilen öğrencinin getirmesi gereken evraklardan biri ile başvurması gerekmektedir. Diploma harç ücreti Ziraat Bankası , Halk Bankası veya Vakıflar Bankasına T.C. Kimlik numarası beyan edilerek yatırılacaktır.

Sınava Nerede ve Hangi Derslerden Gireceğim?

Sınavlara internet üzerinde yayınlanan size ait Sınav Giriş Belgesinde belirtilen okul/ okullarda girilecektir. Sınavına gireceğiniz dersler, internet üzerinden seçmiş olduğunuz ve internette yayınlanan Sınav Giriş Belgesinde belirtilen derslerdir.

Açık Öğretim Lisesi Hesabına Kayıt Yenileme Ücreti Olarak, Birden Fazla veya Yanlışlıkla Başka Öğrenci Numarasına Yatırılan Ücretler, İade Edilir mi?
Her ne sebeple olursa olsun Açık Öğretim Lisesi hesabına birden fazla veya yanlışlıkla başka öğrenci numarasına yatırılan ücretler iade edilmemektedir.

Sınav Sonucunu Nasıl Öğreneceğim?

Sınav sonuçlarını, resmi web sitemizden (www.aol.meb.gov.tr) öğrenci no ve şifrenizle sisteme girerek "Sınav Sonuçları" seçeneğinden öğrenebilirsiniz.
Açık Öğretim Lisesinde Öğrenim Gördüğüm Alanımı Nasıl Değiştirebilirim?
Öğrenimlerine Alansız (Alan Yok) devam eden öğrencilerimiz alan değiştiremez.
Öğrenimlerine alanlı olarak devam eden öğrenciler, sadece Kayıt Yenileme döneminde, internet üzerinden sisteme girerek öğrenim görmek istediği alanı değiştirebilirler. Alan değiştiren öğrencilerin toplam kredilerinde değişiklik olmaz, ancak seçtikleri alana göre alan kredileri sistem üzerinden yeniden hesaplanır.

Alanını değiştiren öğrencilerimizin mutlaka ders seçimlerini yeniden yapmaları gerekmektedir.

Sınava Hangi Durumlarda Girilemez?

Kayıt Yenileme döneminde kayıt yenilemeyen veya , Kayıt Yenileme işlemi yaptırdığı halde ders seçimi yapmayan öğrenciler sınava giremezler.

Yedek Salonda Kimler Sınava Girebilir?

Açık Öğretim Lisesi sınavlarına yedek salonlarda , Askerlik görevini yapanlar, öğrencinin kendisinin veya öğrenciye bakmakla yükümlü olan yakınının tayininin başka bir ile çıkması, sel,deprem vb. doğal afetlerden dolayı bulunduğu ili değiştiren kimselerin mazeretlerini belgelendirmeleri koşulu ve Sınav Yürütme Kurulunun kararı ile yedek salonda sınava girebilmektedirler.

En Fazla Kaç Dersten Sınava Girebilirim?

Öğrenciler bir dönemde ortak, seçmeli ve alan dersleriyle birlikte en fazla seçebilecekleri 30 kredilik dersten sınava girebilirler.

Sınav Sonuçlarımız Nasıl Değerlendirilmektedir?

Sınavlar yapıldıktan sonra, cevap kağıtları, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü, Ölçme Değerlendirme Grup Başkanlığında optik okuyucularla okunmakta ve bilgisayar programı ile değerlendirilmektedir. Bu değerlendirme programında aynı zamanda "Kopya Analiz Tekniği" kullanılmaktadır. Bu nedenle sınavınızın iptal edilmesi sonucu mağdur duruma düşmemeniz için sınav cevap kağıdınızı kimseye göstermeyiniz. Kopya çekmeyiniz, çekilmesine müsaade etmeyiniz.

Adres İli Dışında Başka Bir İlde Ders Seçme İşlemi Yaptırılabilir miyim?

İnternet erişimi sağladığınız her yerden öğrenci no ve şifrenizle sisteme girerek, ders seçme işlemi yapabilirsiniz.

Sınavda Bir Dersten Kaç Puan Alırsam Başarılı Olurum?

Sınavlarda her ders için çoktan seçmeli 20 soru sorulur. Açık Öğretim Lisesinde 100’lük not sistemi kullanılır, bir dersten başarılı olmak için, en az 9 soruya doğru cevap vermeniz ve 45 puan almanız gerekmektedir. Yanlış cevaplanan sorular, doğru cevap sayısını etkilemez.

Diplomamı kaybettim, ne yapmalıyım ?

Öğrencilerimiz, Açık Öğretim Lisesinden almış oldukları diplomayı kaybetmişlerse, diploma yerine geçen Diploma Kayıp Belgesi almak için bir dilekçe yazarak Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne posta yoluyla veya şahsen başvurabilirler. Dilekçenin ekinde herhangi bir gazeteye verilen zayi(kayıp) ilanı olmalıdır. Eğer zayi ilanı yoksa, dilekçede “gazete ilanı vermediğimden dolayı doğabilecek hukuki sorumluluk bana ait olmak üzere,” ifadesi yer almalıdır. Söz konusu bu belge öğrencinin dışında bir başkası tarafından alınacaksa, ilgili kişi noterden vekil tayin edilmelidir. Faksla yapılan başvurular dikkate alınmamaktadır.

Açık Öğretim Lisesi Genel Lise programına kayıtlı öğrencilerin askerlik ertelemesi (tecili) yapılır mı?

Askerlik kanununda (1111 - 35 /c) yapılan değişiklikle Açık öğretim Lisesi öğrencilerine askerlik tecil (erteleme) hakkı verilmiştir.

Öğrenci kimliği almak istiyorum. Nereden ve ne zaman alabilirim?

Öğrenci Kimlik Belgeleri, Yeni Kayıt işleminin tamamlanmasının ardından öğrencilik durumu Aktif hale geldikten sonra, halk eğitimi merkezlerinden alınabilir.

Sınav Günü Yanıma Neler Almalıyım?

Sınavda yanınızda bulunması gerekenler;

Açık Öğretim Lisesi Sınava Giriş Belgesi (internetten sisteme girip alınacak),
Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı (ya da var ise ehliyet, pasaport)
Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı (var ise),
Sınav günü yanınızda kurşun kalem ve silgi bulundurmayı unutmayınız.
Dikkat: Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı ve Sınava Giriş Belgesi yanında bulunmayan öğrencilerimiz geçerli bir kimlik kartıyla (nüfus cüzdanı, pasaport, ehliyet) salon yoklama listelerinde isimleri olmaları halinde sınava alınacaklardır.

Ne Zaman Mezun Olabilirim?

1. Açık Öğretim Lisesi Alanlı Öğrenci Mezuniyet Şartları

 Öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri olması,
 Toplam kazanılan kredinin en az 192 veya üzeri olması,
 Ortak derslerin tamamını başarması veya muaf olması, Dil ve Anlatım dersinden
muafiyet olmaması nedeniyle mutlaka başarılması,
 Açık Öğretim Lisesinde en az bir dönem sınava girmiş olması gerekmektedir

Sınav Günü Yanıma Neler Almamalıyım?

Sınav sırasında cep telefonu, hesap makinesi, bilgisayar (diz üstü), kitap, ders notu, silah ve sınıftaki diğer arkadaşlarımızı rahatsız edecek araç – gereç almamalısınız.

Sınavda Yanlış Cevapladığımız Sorular, Doğru Cevaplarımızı Etkiliyor mu?

Açık Öğretim Lisesi sınavlarında verilen yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemez. Bir başka ifade ile yanlış, doğruyu götürmez.

Adres İli ve Sınav İli Ne Demektir?

Adres İli: Yazışmalarda size ulaşabileceğimiz ve gönderilen evrakları alabileceğiniz ikamet ettiğiniz il.

Sınav İli : Açık Öğretim Lisesi tarafından yapılan sınavlara gireceğiniz il veya ilçeyi ifade eder.Adres ili bilgileri, tarafınızdan sisteme girmek suretiyle değiştirilebilir.

Sınav Merkezi : Öğrenci sınav tarihinde nerede olacaksa ona göre, sınav tarihinden en az 45 gün önce sisteme girmek suretiyle sınav merkezini değiştirebilir.

Adres İli ve Sınav İli Bilgilerimi Nasıl Değiştirebilirim?

Sınavlara en az 45 gün kala, internet üzerinden sisteme girerek kendiniz ya da halk eğitimi merkzleri aracalığı ile değişiklik yapabilirsiniz.
Şifremi Unuttum Ne Yapmalıyım?

Şifresini unutan öğrencimizin bulunduğu yerdeki kayıt işlemlerini yaptırmış olduğu halk eğitimi merkezine, yeni şifre almak için başvurması gerekmektedir.
Sınava Kimler Girebilir?

Yeni Kayıt ve Kayıt Yenileme işlemi yaparak ders seçen öğrenciler sınavlara girebilmektedir.

Daha önce eğitimime "Alanlı" olarak devam ederken yeni kayıt veya kayıt yenileme yaptıktan sonra, sistemde alanım "Alansız" (Alan Yok) şeklinde görüntüleniyor. Neden?

Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları kanununda 2010-2011 eğitim öğretim yılı itibarı ile tüm okullarda Alansız (Alan Yok) eğitime başlanmıştır. Açık Öğretim Lisesinde okuyan öğrenciler de bu uygulamaya tabidir. Her öğrencimiz eğitimine okulumuzda devam ettiği sürece kademeli olarak Alansız (Alan Yok) eğitim uygulamasına geçecektir.

Açık Öğretim Lisesi öğrencisiyim. Okulla ilgili sorunlarımı çözebilmek için nereye başvurmalıyım?

Öncelikle internet sayfamızı inceleyiniz. Sayfalarımız bir çok sorunuza cevap olacak nitelikte hazırlanmıştır. İnternet sayfamızı düzenli olarak ziyaret edip, haber ve duyuruları dikkatle okuyunuz. Buna rağmen probleminizi çözemediyseniz, bize ulaşmanın 2 yolu var bunlar;

1. ALO 147 iletişim merkezini günün her saatinde (7gün /24 saat) arayabilirsiniz. Öğretim sürecinde karşılaşacağınız sorunlar ve yapmanız gereken iş ve işlemlerle ilgili tüm telefon görüşmelerini, ALO 147aracılığı ile yapınız. İletişim Merkezimize gelen tüm çağrılara uzmanlarımız tarafından doğrudan cevap verilecek ve ilk görüşmede talepler sonuçlandırılmaya çalışılacaktır. Çağrıların bir inceleme ve araştırmayı gerektirmesi veya Bakanlığımızca işlem yapılmasını zorunlu kılması nedeniyle hemen cevap üretilemediği durumlarda anında kurum ve kuruluşlarımızla iletişime geçilerek en geç 72 saat içerisinde taleplerle ilgili telefon, SMS veya e-mail aracılığıyla geri dönülecektir.

2. Bulunduğunuz yerdeki halk eğitim merkezine sahsen ya da telefon etmek süretiyle de problemlerinizi bize ulaştırabilirsiniz.

Ders Notlarını (Ders Kitabı) nereden ve nasıl alabilirim?

Ders seçiminizi yaptıktan sonra kitap dağıtımı yapılan halk eğitimi merkezlerinden alabilirsiniz.

Üç dönem kaydımı yenilemedim fakat tekrar devam etmek istiyorum, ne yapmam gerekiyor?

İki dönem ve üstü kayıt yenilemeyen öğrenciler SİLİK durumuna düşmektedir. Bu durumdaki öğrenciler Yeni Kayıt ve Kayıt Yenileme dönemlerinde ilgili bankalara kayıt ücretini yatırdıktan sonra halk eğitimi merkezlerine başvurarak işlemlerini yaptırarak, eğitime kaldıkları yerden devam edebilirler.

Kaydımın yenilenebilmesi için ilgili bankaya para yatırmam yeterli mi?

Kayıt yenilemek için bankaya para yatıran öğrencilerin, öğrencilik durumlarının AKTİF hale gelmesi için banka dekontlarıyla birlikte, halk eğitimi merkezlerine gidip, dekontu beyan etmek zorundadırlar.

Yorumlar

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.