Archive

Mayıs 17th, 2015

Mezun Oldum, Ancak AÖL Diplomamı Almadım, Ne Yapmalıyım?

AÖL'den mezun oldum diplomamı ne zaman alabilirim? Diplomalar, öğrencinin Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sisteminde kayıtlı adres ilindeki Koordinatör Halk Eğitim Merkezi (ASO) Müdürlüklerine gönderilmektedir. Diploma, söz konusu Halk Eğitim Merkezinde bulunmuyor ise;

Diploma basılmamış olabilir. Sorun, öğrencinin diplomasının basılması için gereken belge ve bilgilerin eksikliğinden kaynaklanabilir. İlgili sorunun ne olduğu hakkında, İrtibat Bürolarına başvurarak veya ALO 147'yi arayarak bilgi alabilirsiniz. Eksik bilgi ve belgelerinizi İrtibat Büroları aracılığıyla Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne ulaştırmanız halinde diplomanız basılacak ve istediğiniz İrtibat Bürosuna gönderilecektir.

Değişik Nedenlerle AÖL Diplomasını Alamamış Öğrenciler Ne Yapmalı?

Açık Öğretim Lisesinden değişik dönemlerde mezun olmuş ancak belge/bilgi eksikliği nedeniyle diplomaları basılamamış veya teslim alma süresi içinde irtibat bürolarından alınmamış olup Müdürlüğümüze geri gönderilen diplomalarını almak isteyen öğrencilerimiz;

www.aol.meb.gov.tr resmi web sitesinden sisteme giriş yaparak, "MEZUNİYET İŞLEMLERİ" menüsü altındaki, "Diploma Bilgileri" seçeneğinden bilgilerini görebilirler.

Diploma Bilgileri bölümünde diplomasının nerede olduğu ve gönderildiği tarih alanı boş olan öğrenciler, Müdürlüğümüze başvurmaları hâlinde durumları ile ilgili bilgi edinebilirler.

AÖL Sisteme Giriş için Buraya Tıklayınız

AÖL Diploma Harcı Ne Kadar? Hangi Bankaya Yatırılıyor?

AÖL Diploma Harcı Varmı,Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü diploma harcı alıyor mu?

(6528 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanunun 27. Maddesinin 4.fıkrasında "(4) 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı harçlar kanununa ekli (8) sayılı tarifenin VII-Okul Diplomaları bölümünün (2) numaralı bendi yürürlükten kaldırılmıştır.")

Buna göre; 14 Mart 2014 tarihinden itibaren mezun olan öğrencilerimizden diploma harç bedeli alınmayacaktır.

Ancak sözü edilen Kanunun yürürlüğe girdiği 14 Mart 2014 tarihinden önce mezun olan öğrencilerimiz, diploma harç bedeli olarak 10 TL ödemeye devam edeceklerdir.

AÖL Ana Sayfasına Ulaşmak için Tıklayınız

AÖL Diplomamı Teslim Almaya Giderken Yanımda Neler Götürmeliyim?

14 Mart 2014 tarihinden önce mezun olup diplomasını teslim almaya gidecek olan öğrenci, içinde bulunulan yıl için belirlenen Diploma Harç Ücretini ödediğini gösteren dekontu yanında bulundurmak zorundadır.

Öğrenci, Çıkma Belgesi almış ise Çıkma Belgesini alırken harç bedelini ödemiş olduğundan dolayı diplomasını alırken Çıkma Belgesinin aslını teslim edecek ve herhangi bir ödeme yapmayacaktır.

Diplomayı öğrenci yerine bir başkası alacaksa vekil tayin edilen kişinin, noterden alacağı vekâletname belgesi ve öğrencinin getirmesi gereken diğer evraklarla birlikte irtibat bürosuna başvurması gerekmektedir.

Diploma harç ücreti T.C. Kimlik numarası belirtilerek Ziraat, Halk veya Vakıflar Bankalarından birine yatırılacaktır.

AÖL Diplomamı Ne Zaman, Nereden Alabilirim?

Mezun olan öğrencilerimizin diplomaları, sınav sonuçları açıklandıktan 2 ay (Bu süre dönem sonrası iş ve işlemlerin yoğunluğuna göre 3-4 ay da olabilir.) sonra adreslerinde belirttikleri Koordinatör Halk Eğitim Merkezi (ASO) Müdürlüğüne gönderilmektedir.

Önceki dönemlerde mezun olup diplomasını alamayan öğrenciler, Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne bir dilekçe ile başvurarak diplomalarının herhangi bir İrtibat Bürosuna gönderilmesini isteyebilirler. Ayrıca Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü Emniyet Mah. Milas Sokak No:21 (Konya Yolu Üzeri - Gazi Hastanesi Karşısı) Teknikokullar/Ankara adresine şahsen başvurarak veya noterden vekil tayin edilen kişinin aracılığı ile diplomalarını teslim alabilirler.

AÖL Diplomaları Hakkında Güncel Bilgilere Ulaşmak için Tıklayınız

AÖL Sınav Sonuçları Sorgulamak için Tıkla

AÖL sınav sonuçlarını öğrenmek istiyorum! Ne yapmalıyım,AÖL Sınav Sonuçlarını Nasıl Öğreneceğim?

Sınav sonuçlarının yayınlanma tarihi iş takviminde yer almaktadır. Sonuçlar, resmi web sitemizden (www.aol.meb.gov.tr) duyurulur, öğrenciler iş takviminde belirtilen zamanda web sitemizi ziyaret etmek suretiyle sınav sonuçlarını öğrenirler. Öğrenciye sınavla ilgili herhangi bir sonuç belgesi gönderilmez.

AÖL Sınav Sonuçlarını Sorgulamak için Tıklayınız

Sistemden sınav sonucunuzu öğrenmek için aşağıdaki yönergeleri takip ediniz.

1. Tarayıcınızın (browser) adres satırına www.aol.meb.gov.tr yazarak Açık Öğretim Lisesi resmî web sitesine giriniz.

AÖL Sınav Sonuçları Nasıl Değerlendirilir?

Sınavlarda:

Sınavlar yapıldıktan sonra, cevap kâğıtları, Ölçme ve Değerlendirme Genel Müdürlüğünde, optik okuyucularla okunmakta ve bilgisayar programı ile değerlendirilmektedir. Bu değerlendirme programında "Kopya Analiz Tekniği" de bulunmaktadır. Bu nedenle mağdur duruma düşmemek için cevap kâğıdınızı kimseye göstermeyiniz, kopya çekmeyiniz, çekilmesine müsaade etmeyiniz.

AÖL Sınav Sonuçlarını Öğrenmek için Tıklayınız

AÖL Sınavlarında Nelere Dikkat Etmeliyim?

AÖL Sınavlarında Dikkat Edilecek Hususlar Nelerdir?

Sınav salonlarında görevli salon başkanı ve gözetmenin sınavla ilgili her türlü uyarılarına uyunuz.

Cevap anahtarınızın adınıza düzenlenip düzenlenmediğini ve üzerindeki bilgilerin doğruluğunu kontrol ediniz. Bilgilerinizde hata var ise salon görevlilerine bildiriniz.

Cevap kâğıdınızdaki kodlamaları yaparken ilgili kutucuğun içini iyice karalayınız.

AÖL Sınav Giriş Yerleri Tıkla-Öğren

AÖL Sınavına Yedek Salonda Kimler Girebilir?

İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerindeki Sınav Yürütme Kurulunun kararı ile yedek salonda sınava girebilecek öğrenciler şunlardır:

Askerlik görevini yapanlar.

Sınav tarihlerinden 45 gün öncesine kadar öğrencinin veya kendisine bakmakla yükümlü yakınının başka bir yere tayin edilmesi.

Mazeretlerini belgelendirmeleri koşulu ile sel, deprem vb. doğal afetlerden dolayı bulundukları il/ilçeyi değiştirenler.

Sınav tarihlerinden 45 gün öncesine kadar cezaevindeki tutuklu ve hükümlülük hali sona eren öğrenciler.

AÖL Sınav Giriş Belgesi İndirmek için Tıklayınız

AÖL Sınav Oturumu Ne Demek?

Açık Öğretim Lisesi sınavları cumartesi ve pazar günleri yapılmaktadır. Sınavlar, cumartesi günü iki, pazar günü bir oturum olmak üzere toplam üç oturumda gerçekleştirilir. Sınav oturumu, sabah ve öğle yapılan sınavların her birine denilmektedir.

Öğrenciler, seçtikleri derslere göre sınav oturumuna katılırlar. Hangi oturumda hangi derslerden sınava girecekleri Sınav Giriş Belgesinde belirtilmektedir.

AÖL Sınav Yerlerini Öğrenmek için Tıklayınız

En Fazla Kaç Dersten Sınava Girebilirim?

Öğrenciler, bir dönemde en fazla 35 kredilik ders seçebilir ve bu derslerin sınavlarına girebilirler.

AÖL Sınav Günü Yanıma Neler Almamalıyım?

Öğrenciler, sınav sırasında cep telefonu, hesap makinesi, bilgisayar (diz üstü), kitap, ders notu, silah ve diğer öğrencileri rahatsız edecek hiçbir araç-gereç bulunduramazlar.

AÖL Öğrenci Giriş Belgesi Almak için Tıklayınız

AÖL Sınav Günü Yanıma Neler Almalıyım?

AÖL Sınavında yanınızda bulunması gerekenler;

Açık Öğretim Lisesi Sınav Giriş Belgesi (internetten sisteme girip alınacak),

Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı (ya da var ise ehliyet, pasaport)

Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı (zorunlu değil olması önerilir),

Sınav günü yanınızda kurşun kalem ve silgi bulundurmayı unutmayınız.

Dikkat: Öğrenciler, sınava girerken kimlik belgelerini (nüfus cüzdanı, pasaport, ehliyet) ve Sınav Giriş Belgelerini yanlarında bulundurmak zorundadırlar.

AÖL Sınav Giriş Belgesi Çıkartmak için Tıklayınız

AÖL Sınavında Bir Dersten Kaç Puan Alırsam Başarılı Olurum?

Sınavlarda her ders için çoktan seçmeli 20 soru sorulmaktadır. Açık Öğretim Lisesinde dersler 100'lük not sistemi ile değerlendirilmektedir. Bir dersten başarılı olmak için, en az 9 soruya doğru cevap vererek 45 puan almanız gerekmektedir.

AÖL Sınavında Yanlış Cevapladığımız Sorular, Doğru Cevaplarımızı Etkiliyor mu?

Açık Öğretim Lisesi sınavlarında verilen yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemez. Bir başka ifade ile yanlış, doğruyu götürmez.

AÖL Ana Sayfa Girişi için Tıklayınız

Açık Öğretim Lisesi Sınavları Ne Zaman ve Nasıl Yapılır?

Sınav tarihleri iş takviminde belirtilmiştir. Sınavlar, çoktan seçmeli test yöntemi ile yapılmaktadır. Ayrıntılı bilgi için buraya tıklayınız.

AÖL Sınavına Nerede ve Hangi Derslerden Gireceğim?

Sınavlara internet üzerinde yayınlanan size ait Sınav Giriş Belgesinde belirtilen okul/ okullarda girilecektir. Sınavına gireceğiniz dersler, sistem üzerinden seçmiş olduğunuz Sınav Giriş Belgesinde belirtilen derslerdir.

AÖL Öğrenci Girişi için Tıklayınız

AÖL Yeni Kayıt Nasıl Yapılır?

AÖL Yeni Kayıt Ders Seçimi Yapmak için Tıklayınız

AÖL Yeni Kayıt nedir?

Açık Öğretim Lisesine ilk defa kayıt yaptırma işlemine YENİ KAYIT denir.2017-2018 I. Dönem Yeni Kayıt Kılavuzu

2017-2018 I. Dönem Yeni Kayıt Kılavuzu için buraya tıklayınız.

Açık Öğretim Lisesine Yeni Kayıt Nasıl Yapılır?