AÖL Kredilerimde yanlışlık olduğunu düşünüyorum, ne yapmalıyım?

AÖL Öğrenci Girişi için Tıklayınız

Kredilerinde yanlışlık olduğunu düşünen öğrencilerin durumlarını belirten bir dilekçe ile Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

Açıköğretim Lisesi her türlü soru ve sorunlarınız için iletişim namarası;

Web Sitemiz bir çok sorunuza cevap verecek nitelikte hazırlanmıştır. Bilgi almak isteğiniz konuların tamamına yakınını web sitemizin ilgili bölümlerinde bulabilirsiniz. Web sitemizdeki açıklamalar probleminizi çözmediği taktirde, bulunduğunuz yere en yakın irtibat bürosunu arayınız. İrtibat bürosuyla da sorununuzu çözemediyseniz ALO 147'yi arayınız.

Yazışma Adresi

Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü
Emniyet Mahallesi Milas Sokak No : 21

AÖL Şifremi Unuttum, Ne Yapmalıyım?

Açıköğretim Şifremi Unuttum, Ne Yapmalıyım,Açıköğretim Şifremi kaybettim/hatırlamıyorum tekrar nasıl öğrenebilirim?

Şifresini unutan öğrencimizin kayıt işlemlerini yaptırmış olduğu irtibat bürosuna, yeni şifre almak için başvurması gerekmektedir.

AÖL Ana Sayfa Girişi için Tıklayınız

AÖL Kayıt Yenileme İşlemleri Nasıl Yapılır?

2016-2017 Eğitim ve Öğretim Yılı II. Dönem Kayıt Yenileme Kılavuzu. için buraya tıklayınız.

Kayıt Yenileme İşlemleri Nasıl Yapılır?

18 yaşından gün almamış olan Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin yılda 2 dönem, 3. Dönem sınavının ilk günü itibariyle 18 yaşından gün almış olanların ise yılda 3 dönem kayıt yenilemeleri zorunludur.

Öğrenciler, sınavlara girebilmek için Kayıt Yenileyerek ders seçimi yapmak zorundadırlar. Kayıt Yenileme tarihleri, Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü tarafından belirlenen iş takviminde yayınlanır.

AÖL Kayıt Yenileme İşlemleri Ders Seçmek için Tıklayınız

Açık Öğretim Lisesinde Kullanılan Terimler

Aktif: İş takviminde belirtilen süreler içerisinde kayıt yenileme işlemini yapan öğrenci.

Donuk: İş takviminde belirtilen süreler içerisinde kayıt yenileme işlemini yapmayan öğrenci.

Silik: İş takviminde belirtilen süreler içerisinde kayıt yenileme işlemini en az iki kez yapmayan öğrenci.

Tasdikname almış: Açık Öğretim Lisesinde okumaktan vazgeçerek belge alan öğrenci.

Ön kayıt: Açık Öğretim Lisesine kayıt olmak üzere irtibat bürosuna başvurarak evrak teslimi yapan öğrenci.

Açık Öğretim Lisesi (Alan Yok) Mezuniyet Şartları

AÖL Sisteme Giriş için Tıklayınız

* Öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri olması,
* Toplam kazanılan kredinin en az 192 veya üzeri olması,
* Ortak derslerin tamamını başarması veya muaf olması, Dil ve Anlatım dersinden muafiyet olmaması nedeniyle mutlaka başarılması,
* Açık Öğretim Lisesinde en az bir dönem sınava girmiş olması,
* Öğrencilik Durumu "Mezuniyet İncelemesinde" Ne Demektir

Öğrencilik Durumu "Mezuniyet İncelemesinde" Ne Demektir?

AÖL Mezuniyet İncelemesi Sonrasında Kimlerin Mezuniyetleri İptal Edilir?

1. Sahte ve geçersiz belge ile kaydı yapılanlar,

2. Öğrencilerin yeni kayıt sırasında getirmiş olukları belgelerdeki (tasdikname, denklik vb.) bilgilerin yanlış girilmesi (başarısız derslerin başarılı girilmesi, dönemlerin fazla girilmesi, devamsızlıktan sınıfta kalmasına rağmen işlenmemesi gereken dönem ve notlarının işlenmesi vb.),

3. Açık Öğretim Ortaokuluna kayıt olması gerekirken Açık Öğretim Lisesine sehven kaydı alınanlar.

AÖL Öğrencilik Durumu "/Mezuniyet İncelemesinde" Ne Demektir?

AÖL mezuniyet incelemesi kaç gün sürer,AÖL mezuniyet incelemesi ne zaman biter?

Açık Öğretim Lisesine Kayıt olan öğrencilerimizin kayda esas evrakları iki farklı yerde arşivlenmektedir. 2010 yılı ve öncesinde kayıt olanların dosyaları Açık Öğretim Lisesi arşivinde (Ankara) bulunmakta iken; 2011 ve sonraki yıllarda kayıt olan öğrencilerimizin dosyaları il ve ilçelerde oluşturulan irtibat bürolarında (Halk Eğitimi Merkezleri, Mesleki Eğitim Merkezleri) arşivlenmektedir.

Mezuniyet aşamasına gelen öğrencilerimizin dosyalarındaki diplomaya esas bilgileri (Adı, Soyadı, Ana Adı, Baba Adı, Doğum Yeri, Doğum Tarihi, Daha Önce Mezun Olduğu Okul vb.)diplomanın hatasız olarak düzenlenebilmesi için güncellenmektedir.

AÖL Mezuniyet Şartları Nelerdir?

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ MEZUNİYET ŞARTLARI

Açık Öğretim Lisesi (Alan Yok) Mezuniyet Şartları.

Öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri olması,
Toplam kazanılan kredinin en az 192 veya üzeri olması,
Ortak derslerin tamamını başarması veya muaf olması, Dil ve Anlatım dersinden muafiyet olmaması nedeniyle mutlaka başarılması,
Açık Öğretim Lisesinde en az bir dönem sınava girmiş olması,

AÖL Giriş Yapmak için Tıklayınız

AÖL Mezuniyet Yazısını Ne Zaman ve Nereden Alabilirim?

Dönem sonunda yapılan sınavlar sonucunda mezun olan öğrencilerin diplomaları, sınav sonuçları açıklandıktan 2 ay (Bu süreç dönem sonrası iş ve işlemlerin yoğunluğuna göre 3-4 ay olabilir.) sonra hazırlanarak dağıtılmak üzere Koordinatör Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerine gönderilmektedir.

Sınav sonuçları açıklanıp dönem diplomalarının Koordinatör Halk Eğitim Merkezlerine gönderilene kadar geçen sürede, çeşitli sebeplerle acil olarak mezuniyetini belgelendirmek zorunda olan öğrencilerimiz, bölgelerinde bulunan İrtibat Bürolarından mezuniyet yazısı alabilirler. Mezuniyet yazısı almak için banka dekontu ve noterden vekaletname v.b. evraklar gerekmemektedir.

AÖL Sisteme Giriş için Tıklayınız

AÖL Diplomamı Kaybettim, Ne Yapmalıyım?

Öğrencilerimiz, Açık Öğretim Lisesinden almış oldukları diplomayı kaybetmişlerse, İrtibat Bürolarına veya Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne şahsen ya da posta yoluyla bir dilekçe ile başvurarak diploma yerine geçen Diploma Kayıp Belgesi alabilirler. (diploma kayıp dilekçesi indirilecek)

Söz konusu belge, öğrencinin dışında bir başkası tarafından alınacaksa ilgili kişi noterden vekil tayin edilmelidir.

AÖL Ana Sayfa Girişi için Tıklayınız

Mezun Oldum, Ancak AÖL Diplomamı Almadım, Ne Yapmalıyım?

AÖL'den mezun oldum diplomamı ne zaman alabilirim? Diplomalar, öğrencinin Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sisteminde kayıtlı adres ilindeki Koordinatör Halk Eğitim Merkezi (ASO) Müdürlüklerine gönderilmektedir. Diploma, söz konusu Halk Eğitim Merkezinde bulunmuyor ise;

Diploma basılmamış olabilir. Sorun, öğrencinin diplomasının basılması için gereken belge ve bilgilerin eksikliğinden kaynaklanabilir. İlgili sorunun ne olduğu hakkında, İrtibat Bürolarına başvurarak veya ALO 147'yi arayarak bilgi alabilirsiniz. Eksik bilgi ve belgelerinizi İrtibat Büroları aracılığıyla Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne ulaştırmanız halinde diplomanız basılacak ve istediğiniz İrtibat Bürosuna gönderilecektir.

Değişik Nedenlerle AÖL Diplomasını Alamamış Öğrenciler Ne Yapmalı?

Açık Öğretim Lisesinden değişik dönemlerde mezun olmuş ancak belge/bilgi eksikliği nedeniyle diplomaları basılamamış veya teslim alma süresi içinde irtibat bürolarından alınmamış olup Müdürlüğümüze geri gönderilen diplomalarını almak isteyen öğrencilerimiz;

www.aol.meb.gov.tr resmi web sitesinden sisteme giriş yaparak, "MEZUNİYET İŞLEMLERİ" menüsü altındaki, "Diploma Bilgileri" seçeneğinden bilgilerini görebilirler.

Diploma Bilgileri bölümünde diplomasının nerede olduğu ve gönderildiği tarih alanı boş olan öğrenciler, Müdürlüğümüze başvurmaları hâlinde durumları ile ilgili bilgi edinebilirler.

AÖL Sisteme Giriş için Buraya Tıklayınız

AÖL Diploma Harcı Ne Kadar? Hangi Bankaya Yatırılıyor?

AÖL Diploma Harcı Varmı,Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü diploma harcı alıyor mu?

(6528 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanunun 27. Maddesinin 4.fıkrasında "(4) 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı harçlar kanununa ekli (8) sayılı tarifenin VII-Okul Diplomaları bölümünün (2) numaralı bendi yürürlükten kaldırılmıştır.")

Buna göre; 14 Mart 2014 tarihinden itibaren mezun olan öğrencilerimizden diploma harç bedeli alınmayacaktır.

Ancak sözü edilen Kanunun yürürlüğe girdiği 14 Mart 2014 tarihinden önce mezun olan öğrencilerimiz, diploma harç bedeli olarak 10 TL ödemeye devam edeceklerdir.

AÖL Ana Sayfasına Ulaşmak için Tıklayınız

AÖL Diplomamı Teslim Almaya Giderken Yanımda Neler Götürmeliyim?

14 Mart 2014 tarihinden önce mezun olup diplomasını teslim almaya gidecek olan öğrenci, içinde bulunulan yıl için belirlenen Diploma Harç Ücretini ödediğini gösteren dekontu yanında bulundurmak zorundadır.

Öğrenci, Çıkma Belgesi almış ise Çıkma Belgesini alırken harç bedelini ödemiş olduğundan dolayı diplomasını alırken Çıkma Belgesinin aslını teslim edecek ve herhangi bir ödeme yapmayacaktır.

Diplomayı öğrenci yerine bir başkası alacaksa vekil tayin edilen kişinin, noterden alacağı vekâletname belgesi ve öğrencinin getirmesi gereken diğer evraklarla birlikte irtibat bürosuna başvurması gerekmektedir.

Diploma harç ücreti T.C. Kimlik numarası belirtilerek Ziraat, Halk veya Vakıflar Bankalarından birine yatırılacaktır.

AÖL Diplomamı Ne Zaman, Nereden Alabilirim?

Mezun olan öğrencilerimizin diplomaları, sınav sonuçları açıklandıktan 2 ay (Bu süre dönem sonrası iş ve işlemlerin yoğunluğuna göre 3-4 ay da olabilir.) sonra adreslerinde belirttikleri Koordinatör Halk Eğitim Merkezi (ASO) Müdürlüğüne gönderilmektedir.

Önceki dönemlerde mezun olup diplomasını alamayan öğrenciler, Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne bir dilekçe ile başvurarak diplomalarının herhangi bir İrtibat Bürosuna gönderilmesini isteyebilirler. Ayrıca Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü Emniyet Mah. Milas Sokak No:21 (Konya Yolu Üzeri - Gazi Hastanesi Karşısı) Teknikokullar/Ankara adresine şahsen başvurarak veya noterden vekil tayin edilen kişinin aracılığı ile diplomalarını teslim alabilirler.

AÖL Diplomaları Hakkında Güncel Bilgilere Ulaşmak için Tıklayınız

İçeriği paylaş